Uncategorized

PM Thailand ‘Campur Tangan’ Tidak Mahu Lepaskan Sajat Ke Malaysia Atas Beberapa Sebab.

𝙸𝚜𝚞 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚎𝚗𝚊𝚒 𝚞𝚜𝚊𝚑𝚊𝚠𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚗𝚜𝚊𝚜𝚒, 𝙽𝚞𝚛 𝚂𝚊𝚓𝚊𝚝 𝚋𝚞𝚔𝚊𝚗 𝚜𝚊𝚑𝚊𝚓𝚊 𝚖𝚎𝚗𝚍𝚊𝚙𝚊𝚝 𝚕𝚒𝚙𝚞𝚝𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚗𝚎𝚐𝚊𝚛𝚊 𝚖𝚊𝚕𝚊𝚑 𝚝𝚞𝚛𝚞𝚝 𝚝𝚞𝚕𝚊𝚛 𝚍𝚒 𝚗𝚎𝚐𝚊𝚛𝚊 𝚓𝚒𝚛𝚊𝚗.

𝙿𝚎𝚛𝚍𝚊𝚗𝚊 𝙼𝚎𝚗𝚝𝚎𝚛𝚒 𝚃𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍 𝙼𝚊𝚜𝚞𝚔 𝙲𝚊𝚖𝚙𝚞𝚛?

 

𝚃𝚎𝚛𝚋𝚊𝚛𝚞, 𝚜𝚞𝚜𝚞𝚕𝚊𝚗 𝚕𝚘𝚔𝚊𝚜𝚒 𝚂𝚊𝚓𝚊𝚝 𝚊𝚝𝚊𝚞 𝚗𝚊𝚖𝚊 𝚜𝚎𝚋𝚎𝚗𝚊𝚛𝚗𝚢𝚊 𝙼𝚞𝚑𝚊𝚖𝚖𝚊𝚍 𝚂𝚊𝚓𝚓𝚊𝚍 𝙺𝚊𝚖𝚊𝚛𝚞𝚣 𝚉𝚊𝚖𝚊𝚗 𝚍𝚒𝚔𝚎𝚗𝚊𝚕𝚙𝚊𝚜𝚝𝚒 𝚍𝚒 𝚜𝚎𝚋𝚞𝚊𝚑 𝚔𝚘𝚗𝚍𝚘𝚖𝚒𝚗𝚒𝚞𝚖 𝚖𝚎𝚠𝚊𝚑 𝚍𝚒 𝙱𝚊𝚗𝚐𝚔𝚘𝚔, 𝚃𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚎𝚛𝚍𝚊𝚙𝚊𝚝 𝚍𝚊𝚔𝚠𝚊𝚊𝚗 𝚔𝚘𝚗𝚘𝚗𝚗𝚢𝚊 𝙿𝚎𝚛𝚍𝚊𝚗𝚊 𝙼𝚎𝚗𝚝𝚎𝚛𝚒 𝚃𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍, 𝙿𝚛𝚊𝚢𝚞𝚝 𝙲𝚑𝚊𝚗-𝚘-𝚌𝚑𝚊 𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚗𝚌𝚊𝚖𝚙𝚞𝚛𝚒 𝚞𝚛𝚞𝚜𝚊𝚗 𝚝𝚎𝚛𝚜𝚎𝚋𝚞𝚝.

“𝙾𝚛𝚐𝚊𝚗𝚒𝚜𝚊𝚜𝚒 𝚑𝚊𝚔 𝚃𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍 𝚖𝚎𝚗𝚍𝚎𝚜𝚊𝚔 𝚙𝚎𝚖𝚎𝚛𝚒𝚗𝚝𝚊𝚑 𝚃𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚝𝚒𝚍𝚊𝚔 𝚖𝚎𝚖𝚊𝚝𝚞𝚑𝚒 𝚙𝚎𝚛𝚖𝚒𝚗𝚝𝚊𝚊𝚗 𝙼𝚊𝚕𝚊𝚢𝚜𝚒𝚊”.

 

“𝚂𝚞𝚛𝚊𝚙𝚘𝚗𝚐 𝙺𝚘𝚗𝚐𝚌𝚑𝚊𝚗𝚝𝚞𝚔,𝙿𝚛𝚎𝚜𝚒𝚍𝚎𝚗 𝚂𝚒𝚕𝚊𝚗𝚐 𝙱𝚞𝚍𝚊𝚢𝚊 𝚊𝚍𝚊 𝚖𝚎𝚖𝚒𝚗𝚝𝚊 𝚊𝚐𝚊𝚛 𝙿𝚎𝚛𝚍𝚊𝚗𝚊 𝙼𝚎𝚗𝚝𝚎𝚛𝚒 𝚝𝚒𝚍𝚊𝚔 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚝𝚊𝚛 𝚙𝚞𝚕𝚊𝚗𝚐 𝙽𝚞𝚛 𝚂𝚊𝚓𝚊𝚝”.

“𝙿𝚎𝚛𝚍𝚊𝚗𝚊 𝙼𝚎𝚗𝚝𝚎𝚛𝚒 𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚊𝚠𝚊𝚜𝚒 𝚙𝚎𝚕𝚊𝚔𝚜𝚊𝚗𝚊𝚊𝚗 𝚝𝚞𝚐𝚊𝚜 𝚙𝚎𝚐𝚊𝚠𝚊𝚒 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚎𝚛𝚕𝚒𝚋𝚊𝚝 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚔𝚎𝚜 𝚒𝚗𝚒. 𝙳𝚊𝚗 𝚓𝚒𝚔𝚊 𝚍𝚒𝚍𝚊𝚙𝚊𝚝𝚒 𝚖𝚎𝚕𝚊𝚔𝚞𝚔𝚊𝚗 𝚔𝚎𝚜𝚊𝚕𝚊𝚑𝚊𝚗, 𝚖𝚊𝚔𝚊 𝚍𝚒𝚖𝚒𝚗𝚝𝚊 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚊𝚖𝚋𝚒𝚕 𝚝𝚒𝚗𝚍𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚝𝚎𝚛𝚑𝚊𝚍𝚊𝚙 𝚙𝚎𝚐𝚊𝚠𝚊𝚒 𝚍𝚒𝚜𝚒𝚙𝚕𝚒𝚗, 𝚓𝚎𝚗𝚊𝚢𝚊𝚑 𝚍𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚗𝚝𝚊𝚍𝚋𝚒𝚛𝚊𝚗 𝚓𝚞𝚐𝚊” 𝚔𝚘𝚗𝚐𝚜𝚒 𝚜𝚎𝚘𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚎𝚝𝚒𝚣𝚎𝚗 𝚋𝚎𝚛𝚍𝚊𝚜𝚊𝚛𝚔𝚊𝚗 𝚝𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚙 𝚕𝚊𝚢𝚊𝚛 𝚜𝚎𝚋𝚞𝚊𝚑 𝚔𝚎𝚗𝚢𝚊𝚝𝚊𝚊𝚗.

𝙼𝚎𝚗𝚎𝚛𝚞𝚜𝚒 𝚙𝚎𝚗𝚍𝚎𝚍𝚊𝚑𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚘𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚎𝚝𝚒𝚣𝚎𝚗 𝚍𝚒 𝚕𝚊𝚖𝚊𝚗 𝙵𝚊𝚌𝚎𝚋𝚘𝚘𝚔 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚒𝚔𝚎𝚗𝚊𝚕𝚒 𝚜𝚎𝚋𝚊𝚐𝚊𝚒 𝙽𝚎𝚎𝚜𝚑𝚊 𝙷𝚊𝚓𝚊 𝙼𝚘𝚜𝚝𝚊𝚙𝚊 , 𝚝𝚒𝚗𝚍𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚒𝚑𝚊𝚔 𝚋𝚎𝚛𝚔𝚞𝚊𝚜𝚊 𝙼𝚊𝚕𝚊𝚢𝚜𝚒𝚊 𝚖𝚎𝚖𝚘𝚑𝚘𝚗 𝚎𝚔𝚜𝚝𝚛𝚊𝚍𝚒𝚜𝚒 𝚋𝚊𝚐𝚒 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚊𝚠𝚊 𝚙𝚞𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚂𝚊𝚓𝚊𝚝 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚒𝚝𝚊𝚑𝚊𝚗 𝚍𝚒 𝚃𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍 𝚋𝚊𝚛𝚞-𝚋𝚊𝚛𝚞 𝚒𝚗𝚒 𝚜𝚎𝚙𝚎𝚛𝚝𝚒 𝚖𝚎𝚖𝚙𝚎𝚛𝚕𝚒𝚑𝚊𝚝𝚔𝚊𝚗 𝚗𝚎𝚐𝚊𝚛𝚊 𝚒𝚝𝚞 𝚔𝚎𝚑𝚒𝚕𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚔𝚎𝚍𝚊𝚞𝚕𝚊𝚝𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚗𝚎𝚛𝚞𝚜𝚒 𝚝𝚒𝚗𝚍𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚞𝚗𝚍𝚊𝚗𝚐-𝚞𝚗𝚍𝚊𝚗𝚐.

 

“𝚃𝚒𝚗𝚍𝚊𝚔𝚊𝚗 𝙽𝚞𝚛 𝚂𝚊𝚓𝚊𝚝 𝚍𝚒𝚊𝚍𝚒𝚕𝚒 𝚘𝚕𝚎𝚑 𝚙𝚒𝚑𝚊𝚔 𝚋𝚎𝚛𝚔𝚞𝚊𝚜𝚊 𝙼𝚊𝚕𝚊𝚢𝚜𝚒𝚊. 𝚆𝚊𝚕𝚊𝚞𝚙𝚞𝚗 𝚒𝚊 𝚖𝚎𝚛𝚞𝚙𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚔𝚎𝚜𝚊𝚕𝚊𝚑𝚊𝚗 𝚍𝚒 𝚋𝚊𝚠𝚊𝚑 𝚞𝚗𝚍𝚊𝚗𝚐-𝚞𝚗𝚍𝚊𝚗𝚐 𝙼𝚊𝚕𝚊𝚢𝚜𝚒𝚊 𝚝𝚎𝚝𝚊𝚙𝚒 𝚋𝚞𝚔𝚊𝚗 𝚔𝚎𝚜𝚊𝚕𝚊𝚑𝚊𝚗 𝚞𝚗𝚍𝚊𝚗𝚐-𝚞𝚗𝚍𝚊𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍. 𝚂𝚎𝚔𝚒𝚛𝚊𝚗𝚢𝚊 𝚙𝚘𝚕𝚒𝚜 𝚃𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍 𝚖𝚎𝚖𝚊𝚝𝚞𝚑𝚒 𝚞𝚗𝚍𝚊𝚗𝚐-𝚞𝚗𝚍𝚊𝚗𝚐 𝙼𝚊𝚕𝚊𝚢𝚜𝚒𝚊 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚖𝚎𝚗𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚙 𝙽𝚞𝚛 𝚂𝚊𝚓𝚊𝚝 𝚍𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚞𝚜𝚒𝚛𝚗𝚢𝚊 𝚔𝚎 𝙼𝚊𝚕𝚊𝚢𝚜𝚒𝚊 𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚗𝚢𝚎𝚋𝚊𝚋𝚔𝚊𝚗 𝚃𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍 𝚔𝚎𝚑𝚒𝚕𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚔𝚎𝚍𝚊𝚞𝚕𝚊𝚝𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚕𝚊𝚕𝚞𝚒 𝚖𝚊𝚑𝚔𝚊𝚖𝚊𝚑” 𝚔𝚘𝚗𝚐𝚜𝚒𝚗𝚢𝚊.

𝙳𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚙𝚎𝚛𝚔𝚘𝚗𝚐𝚜𝚒𝚊𝚗 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚖𝚊, 𝚗𝚎𝚝𝚒𝚣𝚎𝚗 𝚝𝚎𝚛𝚜𝚎𝚋𝚞𝚝 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚒𝚙𝚎𝚛𝚌𝚊𝚢𝚊𝚒 𝚓𝚞𝚐𝚊 𝚜𝚎𝚘𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚜𝚐𝚎𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚝𝚞𝚛𝚞𝚝 𝚖𝚎𝚕𝚞𝚊𝚑𝚔𝚊𝚗 𝚛𝚊𝚜𝚊 𝚜𝚢𝚞𝚔𝚞𝚛 𝚊𝚙𝚊𝚋𝚒𝚕𝚊 𝚔𝚎𝚜 𝚂𝚊𝚓𝚊𝚝 𝚖𝚎𝚗𝚍𝚊𝚙𝚊𝚝 𝚙𝚎𝚛𝚝𝚒𝚖𝚋𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚍𝚊𝚛𝚒𝚙𝚊𝚍𝚊 𝚔𝚎𝚛𝚊𝚓𝚊𝚊𝚗 𝚃𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍.

“𝙰𝚕𝚕𝚊𝚑𝚞𝚊𝚔𝚑𝚋𝚊𝚛..𝙰𝚕𝚑𝚊𝚖𝚍𝚞𝚕𝚒𝚕𝚕𝚊𝚑..𝙿𝚛𝚒𝚖𝚎 𝙼𝚒𝚗𝚒𝚜𝚝𝚎𝚛 𝚃𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍..𝙼𝚊𝚜𝚞𝚔 𝚌𝚊𝚖𝚙𝚞𝚛 𝚝𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗.𝚃𝚒𝚍𝚊𝚔 𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚝𝚊𝚛 𝚂𝚊𝚓𝚊𝚝 𝚋𝚊𝚕𝚒𝚔 𝚔𝚎 𝙼𝚊𝚕𝚊𝚢𝚜𝚒𝚊.

“𝙱𝚎𝚕𝚒𝚊𝚞 𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚊𝚠𝚊𝚜𝚒 𝚙𝚘𝚕𝚒𝚜 𝚃𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍.. 𝚞𝚗𝚝𝚔 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚑𝚊𝚗𝚝𝚊𝚛 𝚂𝚊𝚓𝚊𝚝 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚗 𝚓𝚊𝚢𝚊𝚗𝚢𝚊 𝚔𝚎 𝙰𝚞𝚜𝚝𝚛𝚊𝚕𝚒𝚊..𝙺𝚎𝚛𝚊𝚓𝚊𝚊𝚗 𝚃𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍 𝚖𝚎𝚗𝚢𝚎𝚕𝚊𝚛 𝚞𝚗𝚍𝚊𝚗𝚐 𝚜𝚢𝚊𝚛𝚒𝚊𝚑 𝙼𝚊𝚕𝚊𝚢𝚜𝚒𝚊 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛𝚒 𝚙𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗𝚒𝚊𝚢𝚊𝚊𝚗, 𝚍𝚒𝚜𝚔𝚛𝚒𝚖𝚒𝚗𝚊𝚜𝚒 𝚍𝚊𝚗 𝚜𝚝𝚒𝚐𝚖𝚊 𝚝𝚛𝚑𝚊𝚍𝚊𝚙 𝚂𝚊𝚓𝚊𝚝.

 

“𝚂𝚎𝚜𝚞𝚊𝚒 𝚖𝚞𝚔𝚊 𝚊𝚐𝚊𝚖𝚊𝚠𝚊𝚗 𝚍𝚊𝚗 𝙼𝚊𝚑𝚔𝚊𝚖𝚊𝚑 𝚜𝚢𝚊𝚛𝚒𝚊𝚑,𝙹𝙰𝙸𝚂,𝚖𝚞𝚏𝚝𝚒, 𝚞𝚜𝚝𝚊𝚣,𝚞𝚜𝚝𝚊𝚣𝚊𝚑 𝚍𝚊𝚗 𝚗𝚎𝚝𝚒𝚣𝚎𝚗 𝙼𝚊𝚕𝚊𝚢𝚜𝚒𝚊 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚓𝚊𝚑𝚊𝚝..𝚍𝚊𝚗 𝙽𝙶𝙾 𝚝𝚞𝚊-𝚝𝚞𝚊 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚊𝚗𝚝𝚊𝚑 𝚑𝚊𝚛𝚞𝚜 𝚙𝚎𝚛𝚐𝚒 𝚖𝚎𝚗𝚒𝚗𝚐𝚐𝚊𝚕 𝚍𝚞𝚗𝚒𝚊 𝚌𝚎𝚙𝚊𝚝-𝚜𝚎𝚌𝚎𝚙𝚊𝚝𝚗𝚢𝚊. 𝚂𝚘 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚜𝚗𝚒𝚝𝚊 𝚋𝚘𝚕𝚎𝚑 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚗𝚍𝚊𝚙𝚊𝚝 𝚊𝚜𝚜𝚢𝚕𝚞𝚖..”𝚝𝚞𝚕𝚒𝚜𝚗𝚢𝚊.

𝚂𝚎𝚑𝚒𝚗𝚐𝚐𝚊 𝚊𝚛𝚝𝚒𝚔𝚎𝚕 𝚒𝚗𝚒 𝚍𝚒𝚝𝚞𝚕𝚒𝚜, 𝚑𝚊𝚗𝚝𝚊𝚛𝚊𝚗 𝚝𝚎𝚛𝚜𝚎𝚋𝚞𝚝 𝚝𝚎𝚕𝚊𝚑 𝚖𝚎𝚗𝚍𝚊𝚙𝚊𝚝 𝚕𝚎𝚋𝚒𝚑 𝚍𝚊𝚛𝚒 𝟻00 𝚙𝚎𝚛𝚔𝚘𝚗𝚐𝚜𝚒𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚕𝚊𝚒𝚗 𝚍𝚒𝚋𝚊𝚗𝚓𝚒𝚛𝚒 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚕𝚋𝚊𝚐𝚊𝚒 𝚔𝚘𝚖𝚎𝚗 𝚍𝚊𝚛𝚒𝚙𝚊𝚍𝚊 𝚙𝚎𝚗𝚐𝚐𝚞𝚗𝚊 𝚕𝚊𝚖𝚊𝚗 𝙵𝚊𝚌𝚎𝚋𝚘𝚘𝚔. 𝙿𝙳𝚁𝙼 𝙳𝚊𝚕𝚊𝚖 𝙿𝚛𝚘𝚜𝚎𝚜 𝙱𝚊𝚠𝚊 𝙿𝚞𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚂𝚊𝚓𝚊𝚝 𝙳𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚙𝚎𝚛𝚔𝚎𝚖𝚋𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚋𝚎𝚛𝚔𝚊𝚒𝚝𝚊𝚗, 𝚖𝚎𝚖𝚎𝚝𝚒𝚔 𝚕𝚊𝚙𝚘𝚛𝚊𝚗 𝙺𝚘𝚜𝚖𝚘!

𝙿𝚘𝚕𝚒𝚜 𝙳𝚒𝚛𝚊𝚓𝚊 𝙼𝚊𝚕𝚊𝚢𝚜𝚒𝚊 (𝙿𝙳𝚁𝙼) 𝚖𝚎𝚖𝚊𝚔𝚕𝚞𝚖𝚔𝚊𝚗 𝚋𝚊𝚑𝚊𝚠𝚊 𝚖𝚎𝚛𝚎𝚔𝚊 𝚔𝚒𝚗𝚒 𝚜𝚎𝚍𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚙𝚛𝚘𝚜𝚎𝚜 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚞𝚊𝚝 𝚙𝚎𝚛𝚖𝚘𝚑𝚘𝚗𝚊𝚗 𝚋𝚊𝚐𝚒 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚊𝚠𝚊 𝚙𝚞𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚂𝚊𝚓𝚊𝚝. 𝙿𝚎𝚗𝚐𝚊𝚛𝚊𝚑 𝙹𝚊𝚋𝚊𝚝𝚊𝚗 𝚂𝚒𝚊𝚜𝚊𝚝𝚊𝚗 𝙹𝚎𝚗𝚊𝚢𝚊𝚑 (𝙹𝚂𝙹) 𝙱𝚞𝚔𝚒𝚝 𝙰𝚖𝚊𝚗, 𝙳𝚊𝚝𝚞𝚔 𝚂𝚎𝚛𝚒 𝙰𝚋𝚍. 𝙹𝚊𝚕𝚒𝚕 𝙷𝚊𝚜𝚜𝚊𝚗 𝚋𝚎𝚛𝚔𝚊𝚝𝚊, 𝙼𝚊𝚕𝚊𝚢𝚜𝚒𝚊 𝚍𝚊𝚗 𝚃𝚑𝚊𝚒𝚕𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚎𝚛𝚒𝚔𝚊𝚝 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚒𝚝𝚒 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚘𝚕𝚎𝚑𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚛𝚘𝚜𝚎𝚜 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚊𝚠𝚊 𝚙𝚞𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚘𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚒𝚔𝚎𝚑𝚎𝚗𝚍𝚊𝚔𝚒 𝚊𝚝𝚊𝚞 𝚙𝚎𝚗𝚓𝚎𝚗𝚊𝚢𝚊𝚑 𝚋𝚞𝚛𝚞𝚊𝚗 𝚍𝚒𝚕𝚊𝚔𝚜𝚊𝚗𝚊𝚔𝚊𝚗.

 

“𝙿𝚎𝚛𝚖𝚘𝚑𝚘𝚗𝚊𝚗 (𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚊𝚠𝚊 𝚙𝚞𝚕𝚊𝚗𝚐 𝙽𝚞𝚛 𝚂𝚊𝚓𝚊𝚝) 𝚒𝚗𝚒 𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚍𝚒𝚋𝚞𝚊𝚝 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚝𝚎𝚖𝚙𝚘𝚑 𝚖𝚊𝚜𝚊 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚎𝚛𝚍𝚎𝚔𝚊𝚝. “𝙳𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚙𝚊𝚍𝚊 𝚒𝚝𝚞, 𝚘𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚛𝚊𝚖𝚊𝚒 𝚍𝚒𝚗𝚊𝚜𝚒𝚑𝚊𝚝𝚔𝚊𝚗 𝚊𝚐𝚊𝚛 𝚝𝚒𝚍𝚊𝚔 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚞𝚊𝚝 𝚜𝚎𝚋𝚊𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚜𝚙𝚎𝚔𝚞𝚕𝚊𝚜𝚒 𝚍𝚊𝚗 𝚙𝚛𝚘𝚟𝚘𝚔𝚊𝚜𝚒 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚋𝚘𝚕𝚎𝚑 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚐𝚊𝚗𝚐𝚐𝚞 𝚜𝚒𝚊𝚜𝚊𝚝𝚊𝚗 𝚙𝚘𝚕𝚒𝚜,” 𝚔𝚊𝚝𝚊𝚗𝚢𝚊.

𝚜𝚎𝚙𝚎𝚛𝚝𝚒 𝚍𝚒𝚕𝚊𝚙𝚘𝚛𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚘𝚛𝚝𝚊𝚕 𝚊𝚔𝚑𝚋𝚊𝚛 𝚒𝚝𝚞 𝚃𝚎𝚛𝚍𝚊𝚑𝚞𝚕𝚞, 𝚂𝚊𝚓𝚊𝚝 𝚝𝚎𝚕𝚊𝚑 𝚍𝚒𝚝𝚊𝚑𝚊𝚗 𝚙𝚊𝚍𝚊 𝟾 𝚂𝚎𝚙𝚝𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛 𝚍𝚊𝚗 𝚍𝚒𝚋𝚎𝚋𝚊𝚜𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚊𝚍𝚊 𝟷0 𝚂𝚎𝚙𝚝𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚓𝚊𝚖𝚒𝚗𝚊𝚗 𝙰𝚂$𝟸,000 (𝚁𝙼𝟾,𝟹𝟺𝟹) 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚒𝚋𝚞𝚊𝚝 𝚜𝚎𝚘𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚊𝚛𝚐𝚊 𝚝𝚎𝚖𝚙𝚊𝚝𝚊𝚗 𝚍𝚒𝚔𝚎𝚗𝚊𝚕𝚒 𝚜𝚎𝚋𝚊𝚐𝚊𝚒 𝙼𝚒𝚜𝚑𝚊, 𝟿 𝚂𝚎𝚙𝚝𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛 𝚕𝚊𝚕𝚞.

𝙳𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚙𝚊𝚍𝚊 𝚒𝚝𝚞, 𝚍𝚒𝚊 𝚝𝚞𝚛𝚞𝚝 𝚍𝚒𝚔𝚊𝚝𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚖𝚘𝚑𝚘𝚗 𝚋𝚎𝚛𝚙𝚒𝚗𝚍𝚊𝚑 𝚔𝚎 𝙰𝚞𝚜𝚝𝚛𝚊𝚕𝚒𝚊 𝚜𝚎𝚕𝚎𝚙𝚊𝚜 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛𝚒 𝚊𝚕𝚊𝚜𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚗𝚎𝚛𝚒𝚖𝚊 𝚞𝚐𝚞𝚝𝚊𝚗 𝚋𝚞𝚗𝚞𝚑 𝚍𝚊𝚛𝚒𝚙𝚊𝚍𝚊 𝚙𝚒𝚑𝚊𝚔 𝚝𝚎𝚛𝚝𝚎𝚗𝚝𝚞 𝚍𝚒 𝙼𝚊𝚕𝚊𝚢𝚜𝚒𝚊.

𝚂𝚞𝚖𝚋𝚎𝚛 : 𝙺𝚕𝚖𝚎𝚝𝚛𝚘.𝚠𝚙

 

 

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih

Jom Tekan Like Page Kami Di Bawah Artikel ni.

PERHATIAN: Pihak kami tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami.
Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini.

Pihak kami juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini.Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda.

Sementara itu, anda boleh baca juga kisah-kisah lain yang menarik dan menghiburkan di bawah ini yang dikongsikan seperti berikut:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *